Fornlämningar


Segerstabygden har många fornlämningar, bl a på Mårdnäs och på Borgberget.

på Mårdnäs finns det ca tolv av tidigare trettio gravhögar och på Borgberget finns Fornborgen.
Mårdnäs var under 1500-talet en by med 4 a´5 bönder. En av bönderna lade hela byn för sina fötter och sägs ha varit rikast i Hälsingland.

1684 anslogs Mårdnäs som överstesäte för Hälsinge regemente och hade fram till 1809 mer eller mindre bebotts av överstar. Fram till 1731 låg gården vid uddens södra strand och bestod sammanlagt av 24 byggnader. 1731-1732 lät överste Magnus von Buddenbrock uppföra nytt “karaktärshus” på uddens nordöstra strand. Samtidigt flyttades även de gamla byggnaderna från gamla gårdsplanen. Karaktärshuset revs i början av 1830-talet och användes vid uppförandet av gästgivaregården i Myssje, Mo socken. Nytt hus byggdes men detta brann ner en stormig dag i april 1915. Även för flottningen har Mårdnäs haft stor betydelse, här låg ett av de större skiljeställena.

1983 förlade KFUM-KFUK scoutförbund sitt internationella scoutläger till Mårdnäs “Hårga-83″. Sammanlagt 3.639 scouter från 18 länder, bl a USA, Egypten, Zimbabwe, Kanada och Columbia och Mårdnäs omvandlades till ett eget reservat.

Mårdnäsområdets kulturlämningar
Följ fornminnesleden som börjar efter vägen ner till Mårdnäs där det även finns en mindre bilparkering, ca 100 m före järnvägen.
På första skylten vid parkeringen, finns leden utmärkt (prickad) dessutom är varje område märkt med ett ”R”.

Järnåldersgården
Gården är från tiden kring Kristi födelse och fram till 500-talet.
På just denna gård finns fyra gravar och spåren efter två hus.
Över en utav husgrunderna ligger en treuddig grav.

“Kungshögen”
är en av de största gravhögarna i Segersta och ligger på ett ståtligt ställe invid Ljusnan.
Graven uppmärksammades 1827 av prästen och historieforskaren Nils Johan Ekdahl som noterade gravar på flera platser på Mårdnäs.

Gravarna på Heden
Vid Ljusnans norra strand, på Heden finns också ett intressant område med ett antal gravar, de flesta mycket tydliga.
Informationstavlan på Heden-området visar bilder från en inventering gjord 1923, då man även fann föremål som också är avbildade på tavlan och visar fynd av eldstål och kamfragment m.m.

Skrivet av: Margareta Mårtensson tillsammans med Margaretha Johansson.