Landabanan


Museijärnväg i Segersta, Landabanan

En äkta smalspårig museijärnväg ca 1 km lång med ånglok och diesellok. Körning med ånglok under fem onsdagar; 12/7, 19/7, 26/7, 2/8 och 9/8 kl. 18-21. Då är det Landa-afton med kolbullar, kaffeservering och musik vid Landa Öfre Station. I övrigt körningar efter förbokning.

Föreningen för Landabanan

Föreningen för Landabanan bildades 1989 med ambitionen att återuppbygga en del av Landa hästbana, som under tiden 1861-1878 var en viktig del i kommunikationsleden Söderhamn-Bollnäs

Meningen är att med “turist”-trafik på banan minna om detta viktiga historiska skede, men också sammanbinda och lyfta fram alla andra historiska och unika lämningar från olika tidsperioder, som finns i Segersta

Föreningen bildades den 11 december 1989 och under sommaren 1990 började gåvor (bl.a. s.k. Decauville-räls) att strömma in som gåvor från olika givare.

Landa Öfre

1991 inköptes en timmerbyggnad i Bollnäs och sommaren 1992 gick åt för att märka ner den stora byggnaden, den vackra timmerbyggnaden transporterades sedan till “Landa Öfre” där den sommaren 1993 byggdes och takades som ett ALU-arbete

Här, vid Landa Öfre har vi nu våra uppskattade Landaaftnar med tågåkning, kolbullar och lite musik, ibland händer det också att ångbåten Varpen lägger till