Segersta Skogs- och flottningsmuseum


Från träd till planka

Följ timrets väg från skogen till sågverken genom många foton och berättande texter. Museet visar det sista århundradet av flotttningsepoken i Hälsingland. Se också Albin Åsenlunds konstnärligt snidade modellserie ”Från träd till planka” och fotografen/naturskildraren Hilding Mickelssons bildspel. I anslutning till museet finns även en utställning om ”Broarnas historia i Segersta”. Museet är beläget i vacker miljö vid Segersta Hembygdsgård, Nils-Persgården.

Besöksinformation

Segersta Hembygdsförening Nils-Persgården

Adress: Djupavägen, Segersta Hembygdsgård, 823 93 Segersta
Tel: +46 (0)70-296 68 88
Kontaktperson: Lars Hansson

E-post: anki.andersson@helsingenet.com

Visning efter överenskommelse. För aktuell info & kalender se www.hembygd.se/gastrikland/segersta